หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์  
 

ปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

โทรศัพท์ 09-9181-5979

 
   
  นายธนชัย พิมพามา  
 

รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

โทรศัพท์ 06-2797-5995

 
นางวิไล  แสนใจ นางสาวอานุช กลิ่นศิริ นายยอดชาย น้อยโสมศรี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 08-3292-1848

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ 08-4362-3236

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
 จ่าเอกชลิต ยาขันทิพย์ นางวีณา ยะโสวงษ์ นายสุชาติ กันเที้ยม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
-ว่าง-   นายสายชล เข้มกำลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   ลูกจ้างประจำ
 
นางสาวจรรยาพร มงคล  นางสาวมะลิวัน รสหวาน นางสาวรุ่งฟ้า เสริมสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นักการ
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2035813 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563