หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางชนณี โพธิ์ชู  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทรศัพท์ 09-2508-7744

 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
   
  -ว่าง-  
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
   
  นางปิณพร เลิศมณี  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
 
- ว่าง - นายวิทยา สามพ่วงบุญ นางสาวกาญจนา ฤทธิปล้อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507172 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563