หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายภูวนารถ จัดพล  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 08-1350-5456

 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
นายสุระชัย แนวคำ นายนักรบ ทองศรี นางกาญจนา เพชรฟู
นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
  (-ว่าง-)  
  พนักงานขับรถยนต์  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2035200 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563