หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   
  นางฉวีวรรณ  ปันส่วน  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 09-4025-4552

 
   
  -ว่าง-  
 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
   
  นางฉวีวรรณ  ปันส่วน  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
   
  นางสาวผกาพรรณ  เดชะ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507942 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563