หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นายธนชัย พิมพามา  
 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  - ว่าง -  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
   
  นางสาวธิชามล  ใหม่จันทร์ดี  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507747 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563