หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  - ว่าง -  
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
   
  - ว่าง -  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507924 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563