หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
  นายชลิต ยาขันทิพย์  
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 
นายจำลอง สืบอินทร์ นายอภิสิทธิ์  จั่นเรไร นายณัฐวุฒิ สร้อยสุข
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายสันทัด อินทร์แก้ว นายขจรศักดิ์ มงคล นายวุฒิชัย จอมพระ
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายสิทธิพร ปรีชา นายไกวัล ไพเราะ  
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2507128 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563