หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 7
  3 ต.ค. 2565    คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142
  3 ต.ค. 2565    ขั้นตอนการลงทะเบียน ทางหลวงท้องถิ่น 7
  3 ต.ค. 2565    คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ (INFO) 10
  16 ก.พ. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 177
  16 ก.พ. 2564    คู่มือปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 137
  16 ก.พ. 2564    คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 170
  2 พ.ย. 2563    คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 136
  20 ต.ค. 2563    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 189
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6705246 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน