หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6เดือน 43
  29 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 72
  29 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 53
  29 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 39
  31 มี.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 97
  2 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 94
  2 ต.ค. 2563    ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 96
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2563 98
  11 มิ.ย. 2562    แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564 93
  23 ก.พ. 2561    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ (พ.ศ. 2561 - 2564) 28
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4974349 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน