หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์  
   นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 092-367-0012  
   
นายกฤษฎา งามประหยัด   นางวนิดา คงอินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
   
นายชญานนท์ บริบูรณ์ทรัพย์   นายกิตติศักดิ์ กุลเชษฐพิพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1521558 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563