หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายวัชระ สุวรรณเติม  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
     
 
นายนิคม ปลั่งตระกูล   นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ นายณรงค์ พิพัฒนวัฒนากุล นายวสุธา ชอบเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายทศพร โสภา นายวินัย เคลือบวิจิตร นายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายเสถียร เส็งทองมา นายมาร์วิน ขุมทรัพย์ นางอารี ศิริปักมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
   
  นายพันธ์ เจนการ  
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1521531 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563