หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.ค. 2565    ประกาศสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 12
  27 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 35
  18 เม.ย. 2565    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 32
  24 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 70
  24 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 65
  24 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 63
  24 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 59
  24 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 57
  5 ก.ค. 2564    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 100
  29 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4974790 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน