หน้าหลัก
บริการประชาชน E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566     รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566     การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565      
 
 
 
   


ลานกีฬา...

ติดตามการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070 (ด้านหน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์) หมู่ที่ 6...

งานก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงสาย3070 และ สาย3078 บริเวณหมู่ 4...

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณโบราณสถานลายพระหัตถ์...


ลานกีฬา...

ติดตามการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070 (ด้านหน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์) หมู่ที่ 6...

งานก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงสาย3070 และ สาย3078 บริเวณหมู่ 4...

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณโบราณสถานลายพระหัตถ์...

ดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่่รุกล้ำถนนสธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา บริเวณซอยเทศบาล 18 (ซอยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ)...

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปราจีนบุรี พิกัดด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ...

ติดตั้งเสากั้นจราจรล้มลุกบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 5 (ด้านข้างวัดใหม่กรงทอง ถึงวัดปทุมบูชา) เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณปากทางเข้าซอยดังกล่าว...

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 เยี่ยมชมศูนย์พักคอย และมอบของใช้ส่วนตัว เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอย “รอเตียงใกล้บ้าน ใกล้ใจ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...
 
 
25 เม.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
20 มี.ค. 2566 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
25 ม.ค. 2566 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
11 ม.ค. 2566 ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง
9 ธ.ค. 2565 รับสมัครพนักงานจ้าง
1 ธ.ค. 2565 การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
28 พ.ย. 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร...
14 พ.ย. 2565 ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง
14 มี.ค. 2566 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...
21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดร...
8 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
1 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอน...
21 พ.ย. 2565 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 
 

 

 
รณรงค์ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เช็กข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ APP Smart Vote
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6705196 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน