หน้าหลัก
บริการประชาชน E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ฐานข้อมูแหล่งท่องเที่ยว
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ วันที่ 22 ก.ย.66     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566     ต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2567      
 
 
 
   


โครงการส่งเสริมและสร้างความอบอุ่มแก่ครอบครัวและรณรงค์เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...

กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมันสุนัขและแมวฟรี) ประจำปีงบประมาณ 2566...

ปรับภูมิทัศน์ เทศบาลซอย 6 (ข้างไปรษณีย์)...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โครงการส่งเสริมและสร้างความอบอุ่มแก่ครอบครัวและรณรงค์เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...

กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมันสุนัขและแมวฟรี) ประจำปีงบประมาณ 2566...

ปรับภูมิทัศน์ เทศบาลซอย 6 (ข้างไปรษณีย์)...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ปรับภูมิทัศน์ เทศบาลซอย 6 (ข้างไปรษณีย์)...

กิจกรรมสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในวัด ในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ณ วัดใหม่กรงทอง และวัดอินทรแบก...

ปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพานหิน2...

ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในซอยเทศบาล 17...
 
 
12 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ วันที่ 22 ก....
10 ส.ค. 2566 ต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2567
9 ส.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ...
25 ก.ค. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
9 มิ.ย. 2566 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมั...
6 มิ.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
29 พ.ค. 2566 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา สถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ ประจำเดือนตุลาคม 2564 - ก...
25 เม.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
22 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...
14 มี.ค. 2566 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...
21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดร...
8 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
1 ก.พ. 2566 ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอน...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
สิทธิ/ข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้พิการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 
 

 

 
รณรงค์ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เช็กข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ APP Smart Vote
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6720756 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน