หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567


"MOI Waste Bank Week" - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ""
เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการแยกขยะ) ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ""MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" โดยมีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งธนาคารขยะระดับพื้นที่/ โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน คือ
1.เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
2.อำเภอศรีมหาโพธิ
3.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการธนาคารขยะและเปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกรีไซเคิลในครัวเรือน สนับสนุนการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs หรือ 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับรณรงค์สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตูมมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้