หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 33
  7 เม.ย. 2566    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 83
  28 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 60
  28 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 35
  31 มี.ค. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6เดือน 150
  29 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 181
  29 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 148
  29 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 138
  31 มี.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 184
  2 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 185

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773840 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน