หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบเดือนเมษายน 2566 58
  23 ธ.ค. 2565    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41
  27 เม.ย. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนเมษายน 2565 122
  31 มี.ค. 2565    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 134
  1 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 190
  25 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 181
  20 ธ.ค. 2562    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 225
  23 พ.ย. 2560    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 185
  23 พ.ย. 2560    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 226
  23 พ.ย. 2560    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 195

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773793 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน