หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์  
   นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 092-367-0012  
   
นายกิตติศักดิ์ กุลเชษฐพิพัฒน์   นางคมขำ ปลั่งตระกูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 089-209-9630   โทรศัพท์ 081-349-5219
   
นายชญานนท์ บริบูรณ์ทรัพย์   นายธงชัย พันธ์อินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 088-974-4551   โทรศัพท์ 090-127-1855
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773843 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน