หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายวัชระ สุวรรณเติม  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 08-6506-3904  
 
นายมาร์วิน ขุมทรัพย์   นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 08-4866-7925   โทรศัพท์ 09-9181-5979
 
นายสุกัลย์ เหลืองพรนุวัฒน์ นายณรงค์ พิพัฒนวัฒนากุล นายวสุธา ชอบเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 09-0961-1673 โทรศัพท์ 09-4365-2942 โทรศัพท์ 09-6515-5463
 
นายทศพร โสภา นายวินัย เคลือบวิจิตร นายกฤษณะ ผาสุขเจริญไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 06-6820-8648 โทรศัพท์ 08-9019-6309 โทรศัพท์08-5761-2430
 
นายเสถียร เส็งทองมา นายนิคม ปลั่งตระกูล นางอารี ศิริปักมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
โทรศัพท์ 08-9544-1226 โทรศัพท์ 08-1305-8427 โทรศัพท์ 08-1433-4988
   
  นายพันธ์ เจนการ  
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 08-9962-0073  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6776248 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน