หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สังคมแห่งการพัฒนา ”

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

พันธกิจที่ 1 สร้างระบบการคมนาคมไฟฟ้าและจราจร
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่ประชาชนได้รับความปลอดภัยในทุกด้าน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
พันธกิจที่ 5 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773839 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน