หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมกันตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) และตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๓ น. ส.ต.ศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกันตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) และตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี