หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    ประกาศสภาเทศบาล กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนกดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 10
  14 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 3
  10 ม.ค. 2567    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 7
  12 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 6
  27 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 4
  18 ต.ค. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 3
  9 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 13
  23 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 24
  7 ก.ค. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 29
  18 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6737765 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน