หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มิ.ย. 2567    การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17
  10 มิ.ย. 2567    รายงานคุณภาพน้ำประปาสถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ 11
  10 มิ.ย. 2567    รายงานคุณภาพน้ำประปาสถานีผลิตน้ำศรีมหาโพธิ 19
  1 เม.ย. 2567    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 13
  9 ก.พ. 2567    โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทต.ศรีมหาโพธิ 56
  13 ธ.ค. 2566    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41
  8 ธ.ค. 2566    งานมหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๑๕ ปี ลายพระหัตถ์ 36
  13 พ.ย. 2566    ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 48
  10 พ.ย. 2566    ประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูรหนาว พ.ศ.2566 15
  19 ต.ค. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6782486 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน