หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 32
  16 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 46
  9 ต.ค. 2566    คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 217
  14 มิ.ย. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 36
  14 มิ.ย. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ 52
  14 มิ.ย. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ 33
  14 มิ.ย. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 43
  9 ก.พ. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 74
  3 ต.ค. 2565    ขั้นตอนการลงทะเบียน ทางหลวงท้องถิ่น 45
  3 ต.ค. 2565    คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ (INFO) 50

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6782499 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน