หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    คู่มือแนวทางขั้นตอนและกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งการทุจริต 19
  19 เม.ย. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 57
  27 มี.ค. 2566    หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 49
  14 มี.ค. 2565    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 137
  8 ก.พ. 2564    ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 154
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6773804 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน