หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6782493 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน