หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
    รายละเอียดข่าว :

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่ายคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 -2570 และพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนการดำเนินงานเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565

    เอกสารประกอบ : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
 
คำสั่งที่ 18/2565 เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6776289 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน