หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
    รายละเอียดข่าว :

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่ายคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 -2570 และพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนการดำเนินงานเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565

    เอกสารประกอบ : การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
 
คำสั่งที่425/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6776270 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน