หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 11 เม.ย. 2567

กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 7 ก.ย. 2566

กิจกรรม 5ส.

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2566

12 สิงหาคม 2566

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 17 ก.ค. 2566

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 26 พ.ค. 2566

ติดตามโครงการ SIMAHA PHOT Smart Living Showcases

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 14 เม.ย. 2566

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 26 ม.ค. 2566

งานแถลงความสำเร็จ SIMAHA PHOT Smart Living Showcases

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2565

ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในซอยเทศบาล 17

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 12 ก.ค. 2565

ซ่อมแซมฝาผนังชำรุดบริเวณตลาดสดเทศบาล

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ลานกีฬา

(ผู้อ่าน 168 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยเทศบาล 15-1

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2565

ตรวจโควิดเชิกรุก

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 1 มี.ค. 2565

ตรวจโควิดเชิกรุก

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 21 ก.พ. 2565

ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวรหมู่4

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2565

ล้างทำความสะอาดตลาดสดท่าประชุม

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2565

การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ภายในซอยเทศบาล 11

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2565

ตั้งจุดสกัดกวดขันวินัยจราจร

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 12 ก.ค. 2564

ดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณซอย 18 และซอย 16

(ผู้อ่าน 128 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2564

ดำเนินการทาสีถนน บริเวณจุดเสี่ยง

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2564

ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร

(ผู้อ่าน 266 คน)

วันที่ 8 ม.ค. 2564

พ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID19

(ผู้อ่าน 288 คน)

วันที่ 25 ธ.ค. 2563

ตรวจมาตรการป้องกันโควิด19

(ผู้อ่าน 308 คน)

วันที่ 25 พ.ย. 2563

ประเพณีลอยกระทง 2563

(ผู้อ่าน 244 คน)

วันที่ 25 ส.ค. 2562

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 294 คน)

วันที่ 20 ส.ค. 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพ

(ผู้อ่าน 290 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2562

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 276 คน)

วันที่ 30 เม.ย. 2562

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 243 คน)

วันที่ 30 เม.ย. 2562

ทำความสะอาด เพื่อล้างกำจัดเชื้อโรค

(ผู้อ่าน 278 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฯประจำปี2565

(ผู้อ่าน 56 คน)

No results found

เลื่อนลง